Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd från styrelsen. Begäran skall vara skriftlig och innehålla skälet till uthyrning samt tidsperiod.

Det är viktigt att alla medlemmar känner till reglerna för andrahandsuthyrning. Grundreglerna är att medlemmarna kan lämna lägenheten till uthyrning i andra hand för…

  • tillfällig utbildning
  • tillfälligt arbete på annan ort/ militärtjänstgöring
  • inför ett provboende med partner

Utöver dessa 3 anledningar kan det finnas andra skäl för oss i styrelsen att godkänna en andrahandsuthyrning.