Uppdaterad! Balkonger – Frågor & Svar

  • Inläggsförfattare:

Förnyad information beträffande balkongprojektet Brf Strömsgården

Efter att vi idag har haft en dialog med bygglovshandläggaren i Norrköpings Kommun – som idag kommit tillbaka från semester och barnledighet, har vi kunnat få svar på en del oklarheter gällande bygglovet.

När det gäller tak på balkonger högst upp krävs särskilt bygglov och enl RK-teknik till en kostnad om c:a 45.000:- kronor. När det gäller markis krävs inget bygglov.

Balkonger mot Generalsgatan.

Möjlighet finns att påverka placering av balkong för vissa lägenheter. En diskussion får tas med Rk-teknik.

Balkonger inåt gården.

Byggnadsnämnden ställer inte krav på att alla bygger balkong inåt gården. Om inte alla bygger balkong kommer kostnaden per balkong att fördyras. Priserna som vi har fått ifrån RK-TEKNIK är ett grund pris och är framtaget när vi bygger 47 st balkonger. Är det t ex. endast 35 st som röstar för balkong, stiger priset för dessa.

Nedan listar vi frågor och svar som inkommit kring balkongbygge:

Fråga: Balkonggruppen (de som får balkonger) är ekonomiskt ansvariga för kostnaderna för uppförande av balkonger, men vem/vilka är ansvariga för eventuella krav från de som på nedre botten får försämringar på grund av mörkare lägenheter då balkonger byggs ovanför, eller från lägenheter som får ökad insyn? Vem är ekonomiskt ansvarig om medlem inte kan betala för balkongen och en tvångsförsäljning inte täcker kostnaden då banken fått sitt?

Svar: Balkongerna har en ljus undersida och planeras byggas så (djup 140 cm), att de som bor under de nya balkongerna inte ska få sämre ljusinsläpp än tidigare. Balkongerna planeras så att insynen i intilliggande lägenhet blir så liten som möjligt.
Varje medlem i föreningen är ekonomisk ansvarig för avgifter till föreningen. Såvida avgifter inte kommer till Brf Strömsgården kontaktas Kronofogdemyndigheten. Ev skulder till banker eller andra kreditinstitut regleras i enlighet med aktuella avtal mellan medlemmen och dessa.

 

Fråga: Tänkte höra lite gällande finansieringen av balkongerna. Blir det en ökning på nuvarande månadsavgift? Om så, vet ni på ett ungefär vad det kan bli? Eller är det en post jag själv finansierar helt direkt?

Svar: Det blir ingen ökning av nuvarande avgift på grund av balkongerna utan BALKONG är en post som var och en bekostar själv.

Om medlemmarna röstar JA till balkonger i slutet av sommaren, så kommer företaget RK-Teknik sedan att starta upp bygget enligt ÖK. Deras sedvanliga rutiner är att de fakturerar
15 procent vid beställning
80 procent när byggnationen är gjord och
5 procent vid deras slutbesiktning.
De fakturerar ingen enskild utan det kommer att tillskapas en ekonomisk förening efter ev JA-beslut.
När allt är klart kommer föreningen att upplösas och medel som kommer att behövas för underhåll sparas i en särskild yttre fond för detta.
Du är välkommen med mera frågor om du tycker…

 

Fråga: Vår ordförande meddelade på info. mötet, den 8/6, att HSB:s jurister o ekonomer avråder oss att bygga nya balkonger o att vi inte får hjälp därifrån.
Redovisa o förklara varför de avråder, för det framkom inte riktigt på mötet!
På info. mötet framkom att det ev. behöver bildas en ny ekonomisk förening hos oss för de som ska bygga balkonger. Förklara varför detta behövs o hur länge den ska verka. Innebär det några särskilda åtaganden/risker för de som är med där?
Vad händer om någon medlem får betalningssvårigheter när det väl blir dags för betalning?
Vad gäller om inte alla vill ha balkong mot gården enligt ert förslag? Kan vi då bygga ”lite här o där”? Måste det vara i någon särskild ordning? Vad godkänner Byggnadsnämnden?
Vad händer om bara en medlem vill ha balkong där det är planerat för dubbelbalkong?
Kan föreningen/eller den nya ekonomiska föreningen bygga balkong hos medlem utan avtal o godkännande av denne?
Ingår återställande av gården o övriga ytor, efter byggnationen, i avtalet med RK Teknik?

Svar: Efter undersökning av olika företag fastnade Balkonggruppen för företaget RK-Teknik i Gusum. Företagets konstruktörer har undersökt fastighetens fasader och godkänt dem, inför eventuell balkonginstallation.
HSBs jurister vill påtala att föreningen är noggrann och visa fram erfarenheter som andra föreningar i Stockholm har haft. Göran Mofors har skriftlig information om detta.
HSB Östra vill uppmana oss att inte ta några ekonomiska risker i föreningen.

Grundtanken är att de bostadshavare som kan komma ifråga för balkonger nu, får betala dem själva och även ansvara för ett framtida underhåll av balkongerna. RK-Teknik fakturerar inte var och en utan vill ha en samlat bestånd. En tänkbar lösning är då att bilda en ekonomisk förening för detta ändamål, eftersom hela föreningen Brf Strömsgården och HSB Östra inte på något sätt ska belastas ekonomiskt eller administrativt.

Om en bostadshavare betalar in kostnaden till den ekonomiska föreningen så vidaresänder föreningen pengarna till RKTeknik i enlighet med avtalat datum och pris. Betalningen ska ske i tre omgångar
Först 15 procent vid accept
därefter 80 procent då byggnationen är klar
slutligen resterande 5 procent efter slutbesiktning av balkongerna.

 

Fråga: Vad jag kunde läsa och kommer ihåg, så ska vi boende stå som beställare och vara den som skriver avtal med leverantören.
Kan man inte i och med detta använda rotavdraget för detta projekt för att få ner priset mer?

Svar: Rotavdrag. Normalt sätt får en förening som Brf Strömsgården inte rotavdrag. I vårt fall – är tanken, att en ekonomisk förening bildas. Denna ekonomiska förening kommer att på bästa möjliga sätt verka för att söka de bidrag som finns.

 

Fråga: Vad jag kunde läsa på vår hemsida så finns det ett preliminärt bygglov rörande inglasning av balkonger.
Ser ju att en del redan har så nu, så frågan är om det är möjligt att glasa in sin balkong när den är klar?

Svar: Inglasning. Bygglovet som Brf Strömsgården fick tidigare kan vara för gammalt att bygga vidare på. Det är också en fråga som Brf:s ekonomiska föreningen att utreda.

 

Fråga: Vad jag kan se så finns det en medlem som nu har sådan utrustning på balkongen och har så haft under lång tid.
Så min fråga är om det är okej att ha en tyst gående värmepump 49 dB (inglasad balkong / oinglasad balkong) för att möjliggöra att kunna ha AC i lägenheten?

Svar: Värmepump. Normalt sätt får man inte påverka fastighetens grundläggande installationer för värmeförsörjning.

 

Fråga: Kommer information om vilka dagar hembesök blir aktuellt? Samt hur många gånger det kan röra sig om?

Svar: Hembesök. Om stämman beslutar om balkonger ska byggas kommer entreprenören göra en noggrann besiktning av respektive lägenhet.

 

Fråga: När kan bygget tänkas komma igång om röstningen går igenom i augusti/september?

Svar: Byggnation. Om beslut fattats om ett balkongbygge, kan det ta 6-8 veckor enl. entreprenören.