Klotter

Vi har under senare tid upplevt ett ökat problem med klotter på våra fasader och ytterdörrar. Det har klottrats inne på gården samt vid entréerna på Fleminggatan vad vi har…

Fortsätt läsa Klotter

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd från styrelsen. Begäran skall vara skriftlig och innehålla skälet till uthyrning samt tidsperiod. Det är viktigt att alla medlemmar känner till reglerna för andrahandsuthyrning. Grundreglerna är…

Fortsätt läsa Andrahandsuthyrning

Föreningsstämma

Föreningens medlemmar kallas till Ordinarie föreningsstämma Torsdag den 28 februari 2019 Klockan 18.30 Föreningens samlingslokal Anmälningstalong samt årsredovisning för 2018 delas ut till alla lägenheter under vecka 7. Välkomna!

Fortsätt läsa Föreningsstämma