Klotter

Vi har under senare tid upplevt ett ökat problem med klotter på våra fasader och ytterdörrar. Det har klottrats inne på gården samt vid entréerna på Fleminggatan vad vi har…

0 kommentarer

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd från styrelsen. Begäran skall vara skriftlig och innehålla skälet till uthyrning samt tidsperiod. Det är viktigt att alla medlemmar känner till reglerna för andrahandsuthyrning. Grundreglerna är…

0 kommentarer