Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om andrahandsuthyrning skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran samt tidsperiod. Blankett för detta hittar ni här nedan.

Från 1/1 2020 tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelser efter beslut av styrelsen. Den består i 10% av prisbasbeloppet. Detta ligger på 47 300 kr för 2020, vilket ger 4730 kr vid 10%. Pris per månad till föreningen blir således 4730/12=394 kr

För att kunna få beviljat att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste denna blankett fyllas i och sedan godkännas av styrelsen.

Ladda hem blankett för andrahandsuthyrning