Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om andrahandsuthyrning skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran samt tidsperiod. Blankett för detta hittar ni här nedan.

Från 1/1 2020 tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelser efter beslut av styrelsen. Den består i 10% av det gällande prisbasbeloppet delat på 12.

För att kunna få beviljat att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste denna blankett fyllas i och sedan godkännas av styrelsen.

Ladda hem blankett för andrahandsuthyrning