Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om andrahandsuthyrning skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran samt tidsperiod. Blankett för detta hittar ni här nedan.

Från 1/1 2020 tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelser efter beslut av styrelsen. Den består i 10% av prisbasbeloppet. Detta ligger på 47 300 kr för 2020, vilket ger 4730 kr vid 10%. Pris per månad till föreningen blir således 4730/12=394 kr

För att kunna få beviljat att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste denna blankett fyllas i och sedan godkännas av styrelsen.

Ladda hem blankett för andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd från styrelsen. Begäran skall vara skriftlig och innehålla skälet till uthyrning samt tidsperiod.

Det är viktigt att alla medlemmar känner till reglerna för andrahandsuthyrning. Grundreglerna är att medlemmarna kan lämna lägenheten till uthyrning i andra hand för…

  • tillfällig utbildning
  • tillfälligt arbete på annan ort/ militärtjänstgöring
  • inför ett provboende med partner

Utöver dessa 3 anledningar kan det finnas andra skäl för oss i styrelsen att godkänna en andrahandsuthyrning.