Underhåll

Föreningen har en 20-årig underhållsplan som ligger till grund för planering av underhållsåtgärder.
Alla stora renoveringar som byte av stamledningar och renovering av badrum är klart.
Likaså renovering av fasader, nya fönster, nya balkonger och nya el-ledningar.