Sopor och återvinning

Alla hushållssopor hanteras i vårt miljöhus på gården. Papper (tidningar, reklam o dyl.)  läggs i kärlen som finns placerade där, det finns också ett kärl för wellpapp. Observera att kartonger måste vikas ihop innan de slängs i kärlet för wellpapp. Glas sorteras som ofärgat/färgat och plastförpackningar läggs i kärlet som avser detta.

 

Precis som tidigare lämnas grovsopor till Returpunkten av medlemmarna själva.

Miljöfarligt avfall lämnas till kommunens Miljöstationer eller till Returpunkten.