Sopor och Återvinning

Föreningen har fortfarande förmånen att kunna utnyttja sopnedkasten i trappuppgångarna. En förmån med ansvar. Därför slå alltid in soporna väl innan de kastas. Kasta aldrig ned sopor som är stickande eller skärande.

Glas läggs i kommunens glasbehållare (finns bl.a vid Stortorget).

Två gånger per år tillhandahåller föreningen ett container för grovsopor. Denna container ställs då på gården.
Övrig tid lämnas grovsopor till Returpunkten av medlemmarna själva.

Papper (tidningar, reklam o dyl.)  läggs i kärlen som finns i gårdshuset. I gårdshuset finns också ett kärl för wellpapp. Observera att kartonger måste vikas ihop innan de slängs i kärlet för wellpapp.

Miljöfarligt avfall lämnas till kommunens Miljöstationer eller till Returpunkten.