Sopor och återvinning

Nya rutiner för sopsortering har införts hos oss under september 2020, läs mer här och här.

Papper (tidningar, reklam o dyl.)  läggs i kärlen som finns i gårdshuset, där finns också ett kärl för wellpapp. Observera att kartonger måste vikas ihop innan de slängs i kärlet för wellpapp.

Glas sorteras som ofärgat/färgat

Plastförpackningar läggs i kärlet som avser detta.

 

Föreningen har fortfarande sopnedkasten i trappuppgångarna i funktion, men i planeringen finns att stänga igen dessa. Mer information om det kommer…

Precis som tidigare lämnas grovsopor till Returpunkten av medlemmarna själva.

Miljöfarligt avfall lämnas till kommunens Miljöstationer eller till Returpunkten.