Bild på vår fastighet 5 år gammal, 1948.

Brf Strömsgården

Brf Strömsgården i Norrköping bildades 1938 och man började bygga husen i början av 40-talet. Inflyttning skedde hösten 1943. Då fanns det 93 lägenheter. I dag har vi 90 lägenheter och drygt 100 medlemmar. Några mindre lägenheter har slagits samman till större

Historik

År 1790 skänkte greve Axel Löwen vår tomt till juden Jacob Marcus för att denne skulle kunna uppföra en synagoga. 1791-1858 var denna synagoga i bruk, varefter en ny och större synagoga uppfördes vid Bråddgatan. Under 1858-1915 användes husen till textilindustri och lagerlokaler. År 1917 revs byggnaderna och tomten blev brädgård fram till 1938 då HSB köpte tomten av arvingarna till Marcuska fideikommisset.

Kopparplåt med gåvobrev

De första fyra sidorna i det gåvobrev som greven överlämnade finns inramade och hänger på väggen i vår samlingssal tillsammans med övriga sidor och några foton av minnesplåten.

Allmän information

  • Organisationsnr: 725000-1224
  • Registreringsår: 1938
  • Kommun: Norrköping
  • Antal lägenheter: 91

Faktureringsadress

HSB BRF Strömsgården
20-0109-000
FE 6264
838 73 FRÖSÖN