Kontakta alltid vicevärden först innan Du anmäler fel och brister, 0727 19 53 51

Fel och brister anmäls till HSB Boservice, 010 – 442 56 03

  • Felanmälan (ej akutfall) kan också göras via email: felanmalan.ostra@hsb.se
  • Felanmälan (ej akutfall) kan också göras via HSB:s hemsida: www.hsb.se/ostra
  • Vid akutfall under kvällar/helger ring 070 – 585 48 24

Tvättstugan & tvättmaskiner

Östergötlands Fastighetsservice AB, 011 – 13 00 24 eller 070 – 585 48 24

Vid Bredbandsstörningar

Kontakta vicevärden, 0727 19 53 51
Meddelande till vicevärdkontoret: brfstromsgarden@gmail.com