Mindre förändringar får göras i lägenheten, du får t.ex. lägga nya golv, måla och tapetsera, sätta upp nya köksskåp eller byta ut vitvaror. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ned en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta därför alltid vicevärden innan du sätter igång.

Föreningen har inte längre något bygglov om balkonginglasning. Ett avtal måste skrivas mellan dig och föreningen. Kontakta därför vicevärden innan du funderar på balkonginglasning.

Bastun finns i källaren på Fleminggatan. Bokningslista finns utanför dörren.

Det finns installerat i varje lägenhet. Läs mer här

Ytterportarna kan öppnas med nyckel eller kod, koden gäller mellan kl 07:00 – 22:00. Kontakta vicevärden för aktuell kod.

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Skriv en begäran och lämna till vicevärden där du anger varför du vill hyra ut i andra hand och hur länge.

Någon huvudnyckel finns inte. Du kan sätta låset till lägenhetsdörren i ett s.k. serviceläge när föreningens reparatör måste komma in i lägenheten och du inte är hemma.

Föreningsstämman väljer styrelsen. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar “omlott” så att hälften av styrelseledamöterna står i tur för omval varje år. På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter. I brf Strömsgårdens styrelse finns förutom vi som är valda på föreningsstämman en HSB-ledamot utsedd av HSB Östra. HSB-ledamoten är ett värdefullt tillskott i styrelsearbetet. Många gånger är det lekmän som sitter i styrelsen och då är det viktigt att det även finns den här typen av kompetens i styrelsen som HSB- ledamoten tillför. Det är viktigt att påpeka att HSB-ledamoten sitter i styrelsen som en företrädare för föreningen och inte för HSB Östra. Det innebär att HSB-ledamoten alltid har bostadsrättsföreningens bästa att se till. Skulle frågor om HSB Östra uppkomma ska HSB-ledamoten inte delta i dessa beslut.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Det är du och dina grannar som bestämmer hur bostadsrättsföreningens ekonomi och underhåll ska skötas och över era gemensamma utrymmen. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete och som ansvarar för förvaltningen. Föreningsstämman är också det tillfälle då ni granskar bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.

I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften, den så kallade hyran, ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kapitalkostnader, driftskostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för just din förenings skötsel.

Hyresrätten är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare. I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av dem som bor i huset. Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan bara rätten att bo i den. Till skillnad från en hyresrätt, så har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt. Men det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med din bostadsrättsförening om du är osäker på vad som gäller.