Parkeringsplatser

Som alltid är det ont om parkeringsplatser, så även kring vårt boende. Det som gäller är kommunens system för boendeparkering med för närvarande en avgift om 250:- kronor per månad. För denna summa kan det parkeras i lediga parkeringsrutor där boendeparkering gäller. Karta för detta finns att avhämta på kommunens kontor. Du som har tillstånd för boendeparkering kan lösa biljett i parkeringsautomat.

Bilparkering på gården är inte tillåten! Ni får endast köra in för av -och pålastning. Det är viktigt att ambulans o.dyl. kommer fram. I närområdet finns garage där det kan finnas möjlighet att hyra en plats.