Varning för istappar

Var försiktiga när ni går längst väggarna. På grund av takrenoveringen har inte frostskyddet i hängrännor och stuprör varit på, vilket har gjort att stora istappar bildats. Skyddsgrindar sitter utplacerade på de…

Fortsätt läsa Varning för istappar

Årsmöte 2021

Ni har fått årsredovisningen för 2020 samt information om årsmötet i ert brevinkast. Vänligen läs igenom dessa broschyrer och lämna in er poströst i expeditionens brevinkast. Slutför också era uppgifter…

Fortsätt läsa Årsmöte 2021