Brandupplysning

  • Inläggsförfattare:

Styrelsen för vår förening Strömsgården har skyldighet att tillhandahålla och underhålla utrustning vid brand. Det handlar till exempel om brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i våra allmänna utrymmen.

Nu i tider för jul och nyår vill vi uppmärksamma ALLA att kontrollera era brandvarnare hemma och vara extra noga med levande ljus och kamineldning. Det är också viktigt att alla känner till hur man ska agera vid brand, ju mer vi vet desto tryggare kan vi alla känna oss. Brandskyddsinformation tål att nötas in så titta gärna på filmen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap här för att få en repetition.

Ansvaret att följa upp att utrustningen i gemensamma lokalerna är i gott skick faller på styrelsen, medan ansvaret i lägenheten ligger på den boende.

Det absolut viktigaste när det handlar om brand är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand! Den boende ansvarar för att kontrollera att brandvarnare fungerar samt att byta batterier vid behov.

Ett krav är att det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Brandsläckare och brandfilt i lägenheten rekommenderas också.

Kika gärna på dessa för mer information:

Om det börjar brinna

Goda råd om brandvarnare

Goda råd förebygga brand i hemmet

Källa: MSB och Brandskyddsföreningen