Brandupplysning

Styrelsen för vår förening Strömsgården har skyldighet att tillhandahålla och underhålla utrustning vid brand. Det handlar till exempel om brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i våra allmänna utrymmen. Nu i tider…

0 kommentarer