Tidningar o wellpapp

Tidningar o wellpapp

I gårdshuset finns nu 2 kärl för tidningar och 2 kärl för wellpapp. Det är viktigt att sortera i rätt kärl. Kartonger måste vikas ihop innan de slängs i kärlen.

Stäng meny