TV/Bredband

Styrelsen undersöker just nu möjligheten att få bättre och billigare TV/Bredband för våra medlemmar.
Frågan kommer att behandlas under vintern/våren av styrelsen. Om du planerar att själv binda dig för nytt avtal för bredband/TV, så kontakta först vicevärden.