Balkonger utställning

  • Inläggsförfattare:

Nu närmar sig slutligen en extrastämma för beslut om balkonger. Eftersom vi fortfarande har en pandemi planerar vi för att poströsta också vid denna extra stämma.

Utställning i maj

Planen är att beslutet vid extrastämman gäller balkonger vid Generalsgatan och inne på gården utmed Nya Rådstugugatan, insida Fleminggatan och insida Generalsgatan. Föreningens byggnadstillstånd från kommunen gäller här under tiden 2019-2022.

Alla medlemmar bjuds in till besök i samlingssalen för en liten utställning och närmare information om balkongerna. Experter från RK-Teknik är då närvarande tillsammans med företrädare från Balkonggruppen. För att göra besöken coronasäkra går vi in från källarnedgången invid Generalsgatan och går ut via källaren och utgången på gården. Samtliga besökare erbjuds munskydd vid besöket.

Utställningen inleds måndagen den 3 maj och avslutas fredagen den 15 maj.

Man ska anmäla sig i förhand vilken dag man planerar att komma. Följande dagar och tider gäller:

måndag 3 maj onsdag 5 maj fredag 7 maj

18—20 18—20 18—20

måndag 10 maj onsdag 12 maj fredag 15 maj

18—20 18—20 18—20

 

Orsaken till att man måste anmäla sig nu en tid före är att vi inte kan trängas utan man ska kunna få den tid, som var och en behöver för att få svar på sina frågor.

På blanketten som har delats ut till er brevlåda ringar du i den tid du planerar komma till samlingssalen. Prioritera tid med i första hand (1), i andra hand (2) och i tredje hand (3).

Lägg blanketten i dörren till expeditionen senast den 27 april.

Beslut 10 juni

Extrastämman per poströstning äger rum den 10 juni. Detta innebär att rösterna ska vara avlämnade på medlemmarnas expedition senast fredagen den 4 juni. Den 15 juni sedan kommer information i allas brevlådor om beslutet.