You are currently viewing Belysning

Belysning

Nu är belysningen klar och vi har ordnat så att det lyser och är släckt som det ska. Alla entré lampor lyser på skymningsrelä, vilket betyder att de tänds i skymningen och släcks i gryningen. I våra källare lyser det i 7 min när man trycker på knappen.