Bygge av miljöhus på gården

  • Inläggsförfattare:

Nu har arbetet börjat på gården för att uppföra vårt miljöhus. Ni har alla säkert sett att stenarna, gräs och asfalt har grävts bort samt att fontänen är nedmonterad. Arbetet med bottenplattan kommer att pågå några veckor innan själva huset levereras och placeras vid markerad plats.

Här kan ni se ett exempel på hur huset kan se ut.

Här kan ni se ritningar på hur det kommer att bli.

Tanken är att vi i föreningen får en dörr in i huset från gaveln på insidan och Nodra/PreZero tömmer via en dörr på motsatt gavel på utsidan. Staket och grind monteras upp vid infarterna på varsin sida om miljöhuset.

Kolmårdsstenarna och statyn till fontänen sparar vi och tar ett senare beslut om hur dessa skall användas.

Det kommer som ni förstår bli ytterligare en tid med stök och bygge på gården men förhoppningsvis står allt klart till jul. 🙂