Föreningsstämma

  • Inläggsförfattare:

Föreningens medlemmar kallas till Ordinarie föreningsstämma

Torsdag den 28 februari 2019

Klockan 18.30

Föreningens samlingslokal

Anmälningstalong samt årsredovisning för 2018 delas ut till alla lägenheter under vecka 7.

Välkomna!