Förråd och vindsutrymmen

  • Inläggsförfattare:

Nu har vi i styrelsen gått igenom alla källare och vindarna i föreningen och rensat bort möbler, kartonger och annat skräp som har varit stående i gångarna.

Det är absolut förbjudet att ställa saker utanför förråden.

Är det någon som saknar någonting så ligger allt lagrat i föreningens utrymme i 6 månader innan det slängs iväg.

Det är dessutom varje lägenhetsinnehavares ansvar att sätta hänglås på era förrådsdörrar på vinden och även i källare. Inga utrymmen skall vara olåsta då de kan användas av andra på ett felaktigt sätt. Dessutom är det lättare att det blir missförstånd och fel förråd används av fel lägenhet av misstag. Vi har en del problem med att nya medlemmar inte kommer åt sina förrådsutrymmen då det är låst och används av någon annan.