Problem med relining

  • Inläggsförfattare:

Det har uppstått en del problem för Wilsson med reliningen på Nya Rådstugugatan 13-15. Det är fortfarande inte färdigt och det är problem med påkopplingen till avloppet ut till gatan. Där är det så pass skadat och dåligt att Nodra måste komma och laga avloppsrör som tillhör kommunen.

Mer information kommer från Wilsson när det kan bli dags för ett nytt försök.