Sopsortering

  • Inläggsförfattare:

Miljötänkt och hållbarhetsfrågor ligger i tiden, så även bland våra medlemmar.

Inom HSB- rörelsen har man en hög medvetenhet om nytänkande för bättre miljöhantering och är ofta i framkant på utveckling av nya system.

När det gäller vår sopsortering i Brf Strömsgården har styrelsen fått flera frågor från engagerade medlemmar som rör hanteringen av våra sopor

Vi har idag avtal med Norrköpings kommun när det gäller tömning av hushållssopor.

När det gäller tömning av returkärl i gårdshuset har vi avtal med recyclingföretaget SUEZ fr o m 1 september.

Sophantering är en stor kostnad för vår förening.

Här finns det möjlighet för oss boende att påverka kostnaden, bla genom bättre sopsortering. Osorterade sopor slängs i vårt system och andelen plast är omfattande. Därför kommer vi under hösten att komplettera gårdshuset med kärl för metall- och plastprodukter.

Mer information om sortering och hantering av sopor kommer att ske.

Med vänlig hälsning
Styrelsen