Undvik att spola ner skräp i avloppet

  • Inläggsförfattare:

Vi vill påminna alla medlemmar att inte spola ner olämpliga saker i avloppet.

Här listar vi några saker som INTE ska spolas ner i köksavloppet eller toaletten. Använd vanlig soppåsei stället.

  • Våtservetter, tops, tamponger, bindor, städtrasor och bomullstussar

Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.

  • Hushållspapper

Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.

  • Matfett

Fett brukar inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar. Det blir som cement i ledningarna. Torka ur stekpannan med hushållspapper så mycket som möjligt och kasta i soporna i stället.

  • Hår

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

  • Snus och cigaretter

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen.

  • Kemikalier, målarfärg och läkemedel

Kemikalier och mediciner innehåller farliga ämnen som är svårnedbrytbara och reningsverken är inte byggda för att ta hand om dem. Både växter, djur och även vi människor påverkas negativt av de föroreningar vi spolar ner. De värsta ämnena kan orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet.

Denna text hämtades från NSVA