Valberedningen efterlyser

  • Inläggsförfattare:

Valberedningen efterlyser intresserade medlemmar som kan bidra till styrelsearbetet i vår förening.

Vill du göra en insats eller bidra med dina kunskaper i vår förening?

Vi vill komma i kontakt med er som är villiga att ställa upp för föreningen.

En bostadsrättförening är beroende av att det finns medlemmar som är villiga att bidra till föreningens skötsel och styrelsearbete. För närvarande söker vi en revisorssuppleant för 2022, och några ledamöter till valberedningen. Vi tar gärna emot intresseanmälningar för kommande tider. Skriv gärna ned vad ni jobbar med och eventuella intressen.

Gunborg Karlsson Sammankallande valberedningen
Tel.070-686 17 98 e-post bossegunborg@live.se
Birgitta Loberg valberedare
Tel 070-170 09 94