You are currently viewing Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Ni har fått årsredovisningen för 2020 samt information om årsmötet i ert brevinkast. Vänligen läs igenom dessa broschyrer och lämna in er poströst i expeditionens brevinkast.

Slutför också era uppgifter för kontot i appen. Fyll i er adress och lgh nummer, det är det nummer som står på er ytterdörr.