Varning för istappar

  • Inläggsförfattare:

Var försiktiga när ni går längst väggarna. På grund av takrenoveringen har inte frostskyddet i hängrännor och stuprör varit på, vilket har gjort att stora istappar bildats. Skyddsgrindar sitter utplacerade på de farligaste platserna.