You are currently viewing Varning för istappar

Varning för istappar

Var försiktiga när ni går längst väggarna. På grund av takrenoveringen har inte frostskyddet i hängrännor och stuprör varit på, vilket har gjort att stora istappar bildats. Skyddsgrindar sitter utplacerade på de farligaste platserna.