Fullmakt till årsmöte

Fullmakt till årsmöte

Fyll i denna och lämna in på expeditionen om ni själva inte kan närvara på årsmötet.

Personen som ersätter er måste själv närvara på mötet i ert ställe

LADDA HEM FULLMAKT

Stäng meny