Gemensam el (Uppdaterad)

  • Inläggsförfattare:

Denna information är uppdaterad

Nu under veckan kommer samtliga elmätare vara utbytta till ett nytt system. Detta system gör det möjligt att mäta elförbrukningen i Kwh för var och en, samtidigt som övriga elkostnader ligger i ett gemensamt system som föreningen investerar i.

Den nya elmätaren startar den nya registreringen direkt efter installationen och man behöver inte göra någonting själv.

Man betalar sin elförbrukning på avgiftsavin där den specificeras särskilt. Aviseringen/ betalningen kommer att ske med en viss fördröjning.  Denna fördröjning kommer att vara tre månader så aviseringen på elförbrukningen under april månad kommer på avin för augusti. Elförbrukningen under maj månad kommer på avin för september o.s.v.

 

För att övergå till kollektiv elmätning kommer servicecentralerna att byggas om och de elmätare som sitter i varje lägenhet att bytas ut. Detta kommer att påbörjas i januari.

Exakta tider och datum som gäller för just er lägenhet kommer vi att återkomma till.

Övriga frågor om ert nuvarande elavtal och vad som kommer att gälla för det nya elavtalet ber vi att få återkomma till.

 

Ansvariga för installationen är Trisec AB och montör på plats är Tomas Emtelid. Vid frågor når ni honom på 0709-115558