Lås, huvudnyckel och serviceläge

  • Inläggsförfattare:

Vi får många frågor och undringar kring om vi har en huvudnyckel som kan komma in i alla lägenheter.

Svaret är nej. Vi har ingen huvudnyckel

Vi har en servicenyckel som öppnar era dörrar om ni ställer ert lås i s.k. serviceläge.

För att ställa er ytterdörr i serviceläge gör ni på följande sätt:

Gå ut ur lägenheten och lås dörren som vanligt. Dra inte ut er nyckel stående rakt upp klockan 12 som ni brukar göra. Dra ut nyckeln snett diagonalt klockan 10 i stället. Dörren blir låst som vanligt men nu fungerar vår servicenyckel.

Det kan hända att ni får rycka och dra lite och försöka flera gånger då låset kan kärva.

OBS använd inte ert sjutillhållarlås om ni har något vid detta tillfälle.