Glöm inte att rösta om balkonger

  • Inläggsförfattare:

Glöm inte bort att lämna in er röst för balkonger på expeditionen!

Poströsten ska lämnas i dörren till föreningens expedition senast tisdagen den 17 augusti 2021.

Det är viktigt att så många som möjligt av oss medlemmar röstar, även om ni inte vill ha balkong. För ett slutgiltigt JA krävs 2 st stämmobeslut med majoritet av de röster som har lämnats in.