Renovering av undercentral

  • Inläggsförfattare:

Nu har renoveringen påbörjats av vår värmecentral i källaren. Den är från 1986 och det är dags att förnya. Värmeväxlare mm skall bytas ut vilket kommer att innebära tillfälliga stopp på varmvatten.

Ett länge stopp av varmvattnet på 6-8 timmar kommer att annonseras ut någon gång under juli månad

Återigen kommer det att parkeras fordon på gården under denna tid och vi ber er om överseende med detta.

Kontakta Vicevärd på 0727 19 53 51 om ni har några frågor kring detta.