Extra föreningsstämma framflyttad

  • Inläggsförfattare:

Vi har beslutat att flytta fram föreningsstämman där beslut ska fattas om bygge av balkonger till efter semestern. Det ger oss alla lite mer tid att förbereda sig och ta del av informationen från de tre möten som kommer att hållas på gården 8, 9 10 juni mellan klockan 18.00 – 20.00.

Vi ber att få återkomma med ett nytt datum för extra föreningsstämma.