INFORMATIONSMÖTEN BALKONGER

 • Inläggsförfattare:

SE HELA INFORMATIONEN INKLUSIVE FRÅN RK TEKNIK SOM PDF HÄR

BALKONGER VID Brf STRÖMSGÅRDEN

BAKGRUND

Ett informationsmöte om flera balkonger i fastigheten hölls för medlemmarna den 30 januari 2020.
På mötet visades fotomontage, och preliminära kostnader för balkongbygget redovisades då.
På den ordinarie föreningsstämman den 13 februari 2020 beslutades sedan att ett nytt
informationsmöte ska hållas och att frågan därefter kan lyftas för beslut, vid en extra
föreningsstämma. Balkonggruppen fick i uppdrag att söka bygglov och undersöka
finansieringsalternativ.

Bygglov har beviljats för balkongbygget. Det som kan bli aktuellt är byggnation av 47 nya balkonger
fördelat på fyra fasadpartier. Som villkor anges att samtliga 15 balkonger mot Generalsgatan ska
uppföras enligt de handlingar som inkom och beslutades av kommunen. Balkongerna in mot gården
kan uppföras enligt förslag. I bygglovet angavs att nya balkonger på fasad mot Strömmen inte
kommer att tillåtas.

Intresserade medlemmar finansierar såväl själva balkongen som tillhörande installationsarbeten.
Balkonggruppen står som beställare i och med att hela föreningen BRf Strömsgården inte är
berörd.

INFORMATIONSMÖTEN

Tiden för eventuell byggnation bör inte springa ifrån oss i form av att kostnaderna ökar och vi
behöver söka nytt bygglov.

Nu är det alltså dags för mera information om balkonger inför en extra stämma.

Balkonggruppen bjuder härmed in till informationsmöten på gården

 1. Tisdagen den 8 juni
 2. Onsdagen den 9 juni
 3. Torsdagen den 10 juni

Samtliga kvällar 18.00 – 20.00

RK Teknik medverkar alla dessa kvällar.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Att bygga balkonger på föreningens fasad är en fråga som behöver lyftas till en föreningsstämma.
Styrelsen kommer därför åter att kalla till en extra föreningsstämma per post för att medlemmarna
ska fatta beslut i frågan.

Underlag för poströstning kommer att läggas i dörrarna och anslås i varje entré den 3 juni.

Poströsten ska lämnas i dörren till föreningens expedition senast söndagen den 13 juni 2021.

Extra föreningsstämma om balkonger äger rum torsdagen den 17 juni 2021.

 

Resultatet av den extra föreningsstämman delas ut till alla medlemmar senast tisdagen
den 22 juni.

BRA ATT VETA

 1. Utställningen följer kommunens bygglov. Detta gäller fram till och med 2022.
 2. Ingen ekonomisk påverkan tillåts ske på föreningen, Brf Strömsgården d.v.s. samtliga kostnader
  ersätts av boende i de lägenheter som berörs.
 3. Aktuell konsult, RK Teknik, ansvarar för garantier vad gäller balkongerna samt försäkringar mot
  eventuella skador under den tid byggnationen pågår.
 4. Hela arbetet omfattar 6 – 8 månader totalt.

Ställ gärna flera frågor om balkonger via mail till brfstromsgarden@gmail.com

Balkonggruppen vid Brf Strömsgården

Göran Mofors och Anders Ekblom

SE HELA INFORMATIONEN INKLUSIVE FRÅN RK TEKNIK SOM PDF HÄR