Höjd avgift med 3 procent från januari månad 2020

  • Inläggsförfattare:

På grund av läckage i ledningar för vatten och läckage i tak har det påbörjats ett stort arbete för att undersöka omfattningen av läckagen under hösten.

Efter noggrann undersökning har det visat sig att en stamledning för vatten är skadad. Det har gjorts filmning av vattenflöden som visar på dålig kvalitet på ledning samt felaktiga kopplingar. Omgivande grundvattennivåer och vattentryck har nu börjat påverka ledningarna och har så småningom kunnat orsaka läckage. Inledningsvis bör göras en s. k. re-lining av skadade rör. Detta innebär att det kommer att behöva göras nytt rör i befintliga rör och att det behöver göras nya korrekta kopplingar.

Samtidigt kommer det att det utredas ytterligare om hur behovet av fortsatta åtgärder ska se ut efter kontroll av grundvattennivån och dräneringsbehov. Fuktmätning sker fortsättningsvis i våra källarlokaler.

Läckaget i tak har påverkat förråd och måste åtgärdas snarast.

Detta sammantaget påverkar föreningens kostnadsbild i budget och avgiften måste därför höjas från och med januari månad med 3 procent.

Styrelsen BRF Strömsgården