Informationsmöte gällande balkongbygge 30/1 kl 19.00

  • Inläggsförfattare:

Under årsstämman 2019 beslutades det att fortsätta förarbetet gällande nya balkonger i vår bostadsrättsförening HSB Brf Strömsgården. En balkonggrupp utsågs, bestående av Anders Ekblom, Ebba Wernhede, Erik Synnerstad och Göran Mofors. Ett omfattande arbete har pågått hela året tillsammans med det utvalda balkongföretaget RK-Teknik. Vi är nu i mål med förarbete, offert och färdig bygglovsansökan/handling finns tillgänglig för behandling.

Det är därför dags för ett informationsmöte där vi tillsammans med RKTeknik, representant Anders Edeborg kommer att informera Er gällande balkongbygget. Vi kommer besvara frågor som vem som kan få balkong, vad kostnaden blir för varje enskild bostadsrättshavare, specifika byggnadstekniska frågor samt information gällande fördelar och naturligtvis nackdelar (det finns inga) med balkong.

När: Torsdag 30/1 kl 19.00 i stora Föreningssalen, ingång på Generalsgatan.

OBS! Det är mycket viktigt att alla medverkar på den här informationskvällen då det är den information som kommer att gå ut till Er före stämman där röstning kommer att ske.