Sommarinformation 2019

  • Inläggsförfattare:

Balkonger

Balkonggruppen består av Erik, Göran, Anders och Emma. Gruppen har nu gjort ett omfattande researcharbete. Vid det senaste mötet beslöt man att ge förtroendet att ta fram underlag till företaget R K Teknik i Gusum. Detta företag åtar sig att ha kontakt med kommunen och arbeta fram beslutsunderlag inför ett bygglov. Vid gruppens nästa möte, den 1 juli, kommer ytterligare
avstämningar att ske. Företaget kommer sedan att presentera förslag vid ett balkongmöte för samtliga medlemmar.

Tillgång till balkong påverkar värdet för såväl den enskilda bostadsrätten som för föreningen i sin helhet. Balkong formuleras ofta som ett önskemål och ibland som ett krav i kontakter med fastighetsmäklare.

El

Energipriset per kwh kommer att sättas till 1,50. Detta motsvarar ett volymelpris på 0,48 kr per kwh plus alla skatter och avgifter.

Cykelställ

Flera cykelställ köps in så att alla får plats med sin cykel.

Träd

Vi står inför att plantera träd på gården. Vilka önskemål har du? Skicka gärna dina önskemål till föreningen.

Trevlig sommar!

Styrelsen