SOPNEDKASTEN STÄNGS 1:a JULI

  • Inläggsförfattare:

Nu i veckan har vi fått information från HSB Boservice om allvarliga brister i arbetsmiljön som avser tömning av våra kärl för hushållssopor. Det medför att HSB inte kan fortsätta att hämta sopkärlen i källaren längre. Vi tvingas därför hitta en annan lösning.

Från den 1 juli kommer sopnedkasten att förslutas och vi får slänga våra hushållssopor i särskilda sopkärl i vårt sophus på gården i stället.

Styrelsens långsiktiga plan tillsammans med HSB-projektparner är, att bygga nytt miljöhus omedelbart innanför staket vid infart från Nya Rådstugugatan. Vi tvingas därför flytta springbrunnen inåt gården. Tanken är att miljöhuset kan nås direkt vid trottoaren för sophämtning, samt att vi boende kan lämna alla våra sopor i miljöhuset från gårdssidan därefter. I det befintliga miljöhuset skall då i fortsättningen ingenting slängas, här kan det finnas ide om andra förvaringsalternativ.

Grindar till innergården.

Vi kommer samtidigt som miljöhuset byggs att bygga ett nytt högre staket med låsbar grind på båda sidor om det nya miljöhuset – allt för att vi ska få en tryggare och trevligare gård tillsammans.

Vi återkommer med mer information efter semestern.

TREVLIG SOMMAR