Sopnedkasten

  • Inläggsförfattare:

Det finns en del regler vi måste följa vad gäller sopnedkasten

Sopnedkasten är ENDAST till för små hushållssopor, matrester etc. Fyll inte upp påsen för mycket och knyt påsen ordentligt innan ni slänger ner den i sopnedkastet.

Det är givetvis förbjudet att knöla ner stora kartonger och annat som kan fastna i röret!

 

Allt annat så som grenar, spretiga och vassa föremål, glasflaskor, el.produkter, lampor, förpackningar ex. pizzakartonger och dylikt får inte slängas i sopnedkasten. Sådant slängs i miljöhuset på gården. Hushållsavfall som slängs i sopnedkastet ska vara inlagt i påse eller paket av lämplig storlek och beskaffenhet. Påsen eller paketet ska vara väl tillslutet så att avfallet inte kan spridas.

Lättruttnande, vätskehaltigt eller illaluktande avfall skall vara inneslutet i förpackning som tål väta.

Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador, t ex krossat glas, glasburkar, spik eller nålar ska läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i påse eller paket.

Frätande ämne eller ämne som kan förorsaka antändning får inte slängas i sopnedkastet. Slängs på återvinningscentral